BÖLGESEL JEOLOJİ-TEKTONİK VE SİSMOTEKTONİK

 

DEPREM KAYNAK MEKANİZMALARI VE DALGA YAYINIMI

 

ALİ KOÇYİĞİT

2005.01.25, MW=5.9 SÜTLÜCE (HAKKARİ) DEPREMİNİN KAYNAĞI: BAŞKALE FAY KUŞAĞI, GÜNEYDOĞU TÜRKİYE

1

AYLA DEMİRPEHLİVAN

UZUNÇİFTLİK AFET KOORDİNASYON MERKEZİ PROJE ÇALIŞMASI

3

ESEN ARPAT

KOCAELİ 1999 DEPREMİNDE, ANA FAY KIRIĞININ DIŞINDA MEYDANA GELMİŞ OLAN DEFORMASYONLARIN NEDENLERİ

5

FADİME SERTÇELİK, ÖZER KENAR

SPEKTRAL ORAN İLE Q FAKTÖRÜNÜN BELİRLENMESİ

13

HASAN ÇAVŞAK

ÜÇ BOYUTLU BOUGUER ANOMALİSİNİN TÜREV KULLANILMADAN YENİ BİR YÖNTEMLE HESAPLANIŞI

17

MURAT BEYHAN, ENGİN ÇORUH, BEKİR TÜZEL

TÜRK - JAPON PROJESİ EDCVE AĞI DEPREM KAYITLARININ KAYNAK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

24

MUZAFFER ELMAS, TURAN KARABÖRK, DİLEK MERCAN

DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN TAŞIMA GÜCÜNÜN ETKİSİ

27

NİHAN SEZGİN, ALİ PINAR, SERKAN ÖZÇELİK

03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİNİN (MW=6.2) BÖLGENİN TEKTONİK REJİMİNE ETKİSİ

35

NİYAZİ TEMİZKAN

UZUNÇİFTLİK (KOCAELİ) DOLAYININ JEOLOJİK VE JEOTEKNİK İNCELEMESİ

42

SERKAN ÖZÇELİK, ALİ PINAR

3 KASIM 2002 DENALİ (ALASKA) DEPREMİ: HARVARD ÇÖZÜMÜ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

45

SERKAN ÖZÇELİK, DOĞAN KALAFAT, NİHAN SEZGİN, ALİ PINAR

2000-2002 AFYON BÖLGESİNDEKİ BÜYÜK DEPREMLERİN KAYNAK-KIRILMA MEKANİZMALARI VE BİRBİRLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

48

TAYFUN UYGUNOĞLU, OSMAN ÜNAL

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

51

 

 

MÜHENDİSLİK SİSMOLOJİSİ

 

AHMET T. BAŞOKUR

YAPI-YERİ İNCELEMELERİNDE MAKASLAMA DALGASI HIZ KESİTİNİN REMİ YÖNTEMİ İLE SAPTANMASI

57

AYŞEGÜL KÖSEOĞLU-KÜSMEZER

GENİŞ BANTLI VE YARI-GENİŞ BANTLI İSTASYONLARDAKİ GÜRÜLTÜ SPEKTRUMLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

60

ETHEM GÖRGÜN

GENİŞ BANDLI İSTASYONLARIN KULLANILMASI İLE LOKAL BÜYÜKLÜK HESAPLAMALARI VE SÜRE BÜYÜKLÜĞÜ İLE KARŞILAŞTIRMALAR

65

GÜLTEN POLAT ,NİYAZİ TÜRKELLİ

TÜRKİYE İÇİN SKS AYRIMLANMASI ANALİZİ

75

MEHMET UTKU

DENİZLİ DEPREMLERİ: BİR FAY GELİŞİMİ ÖRNEĞİ

78

ULUBEY ÇEKEN, GÜNAY BEYHAN

1 MAYIS 2003 BİNGÖL DEPREMİ KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

82

 

 

MORFOTEKTONİK VE DİRİ FAYLAR

 

ALİ AYDIN FİGEN ALTINOĞLU

EGE BÖLGESİNİN KABUK YAPISININ POTANSİYEL ALAN VE SİSMİSİTE VERİLERİYLE BELİRLENMESİ

86

DENİZ GERÇEK, NURETDİN KAYMAKÇI, ARDA ARCASOY, VEDAT TOPRAK

AKTİF FAYLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM: COSBALID METODUNUN DEPREM MERKEZ ÜSLERİNE UYGULANMASI

89

MURAT SANDALCI, FATİH SÜNBÜL, MEHMET SANDALCI, LÜTFİ SALTABAŞ

KAF ÜZERİNDE ARİFİYE-SAPANCA-İZMİT KÖRFEZİ KOLUNDA 1955-1995 YILLARI ARASI MEYDANA GELEN DEPREMLERİN SAPANCA GÖLÜNE ETKİSİ

91

SUZAN PASVANOGLU, ÖZGE CAN ATAS

ORHANGAZİ DOLAYINDAKİ ÖNEMLİ KARSTİK KAYNAKLARIN İNCELENMESİ VE 1999 GÖLCÜK DEPREMİ’NİN BUNLARA ETKİLERİ

94

YÜCEL YILMAZ

DOĞU ANADOLU’NUN GENÇ TEKTONİĞİ VE MORFOTEKTONİK GELİŞİMİ

97

 

 

PALEOSİSMOLOJİ

 

E. BULUŞ-KIRIKKAYA, A. M. ÖZER, T. OSKAY

PALEOSİSMOLOJİK ÇALIŞMALARDA LÜMİNESANS YÖNTEMLERLE YAŞ TAYİNİ TESBİTİ VE KOCAELİ FAYINDAN ALINAN ÖRNEKLER ÜZERİNDE OPTİK UYARMALI LÜMİNESAN YÖNTEM (OSL) İLE YAPILAN BİR ÇALIŞMA

98

FATİH ADATEPE, LEVENT EREL

İZNİK’İN TARİHSEL DÖNEM DEPREM VERİLERİ VE PALEOSİSMOLOJİSİ

102

 

 

NEOTEKTONİK ÇALIŞMALAR

 

ALİ KOÇYİĞİT, ŞULE DEVECİ

AKŞEHİR-SİMAV FAY SİSTEMİ: GB TÜRKİYE’DE NEOTEKTONİK REJİMİN BAŞLAMA YAŞI VE DEPREMSELLİK

105

ALPER GÜRBÜZ

KUZEYBATI TÜRKİYE’DE PALEO VE NEO-TEKTONİK DÖNEM YAPILARININ KONUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

107

BÜLENT DOĞAN, Ö FEYZİ GÜRER

KOCAELİ HAVZASININ TEKTONO-STRATİGRAFİK OLUŞUM MODELİ NEDİR ?

109

H. HALUK SELİM, HALUK EYİDOĞAN, OKAN TÜYSÜZ

GÜNEY MARMARA BÖLGESİ’NDE TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEMLERDE OLUŞAN DEPREMLERİN SİSMOLOJİK VE JEOLOJİK İNCELEMESİ

112

HAKKI ŞENEL

ÇEK–AYIR BASEN GELİŞİMİ VE GRAVİTE ANOMALİLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

119

MUZAFFER ÖZBURAN, ERCAN SANĞU, Ö. FEYZİ GÜRER

GÜNEYBATI MARMARA BÖLGESİ’NİN GENÇ TEKTONİZMASI

123

Ü. YALÇIN KALYONCUOĞLU, MİTHAT FIRAT ÖZER

TÜRKİYE’ NİN SİSMİSİTESİ, YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR VE TEKTONİĞİNE YENİ BİR BAKIŞ

125

ZAKİR KANBUR, ALİ ETİZ

ISPARTA HAVZASI’NIN ANA KAYA DERİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

128

 

 

DEPREMLERİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ

 

CAN KARAVUL, GÜNAY BEYHAN, HATİCE ERGÜVEN

ELEKTROSTATİK KAYAÇ GERGİNLİK İZLEME YÖNTEMİ İLE 05.11.2004 MANİSA- KIRKAĞAÇ DEPREMİ’NİN İNCELENMESİ

131

CAN KARAVUL, ZEHRA DEDEBALİ, T. FİKRET KURNAZ,

FATİH SÜNBÜL, ARZU ERHAN

DEPREMLERİN ÖNCEDEN TAHMİNİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM, ÇOKLU-YÖNTEM SİSTEMİ, PİLOT  BÖLGE SAKARYA BASENİ

134

İLYAS ÇAĞLAR, ÜMİT AVŞAR

KUZEYBATI ANADOLU’ DAKİ AKTİF FAYLARIN TEKTONO-ELEKTRİK ANOMALİLERDEN MODELLENMESİ

137

LEVENT SEVGİ

DEPREMLERİN ALGILANMASI VE KESTİRİM:MODELLEME, GEÇERLİLİK ANALİZLERİ VE VERİ DOĞRULAMA

140

ÜLKÜ ULUSOY, MOTOJİ IKEYA

DEPREM HABERCİLİĞİNDE YENİ GELİŞMELER

 

 

MARMARA VE TRAKYA BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE JEODİNAMİK YAPISI

 

ALPER GÜRBÜZ, ŞERAFEDDİN ÇAKIR

BATI PONTİDLER’DE AKVEREN FORMASYONU’NUN (ÜST KRETASE-PALEOSEN) FASİYES ÖZELLİKLERİ

147

HAKKI ŞENEL

TRAKYA (ERGENE) BASENİ–HİSARLIDAĞ RESURGENT KALDERASI-NIN GRAVİMETRİK İNCELEMESİ VE JEOTERMAL POTANSİYELİ

149

 

 

KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ

 

MURAT ÖZTURAN, MEHMET ŞİMŞEK, ŞENOL AYDIN, KORAY SÖZERİ, AVNİ DİNÇER, AHMET TÜRKER, ERHAN GEZGİN

İZMİT KÖRFEZİ SAYISAL EŞYÜKSELTİ HARİTASI (DEM) VE DENİZ TABANI SEDİMENT SINIFLANDIRMASI

154

SUZAN PASVANOĞLU, YASEMİN ESENTÜRK,

ŞERAFEDDİN ÇAKIR

KUŞADASI-DAVUTLAR KAPLICASININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ VE BÖLGENİN DEPREMSELLİĞİ İLE İLGİLİ VERİLERİNİN DERLENMESİ

155

 

 

YER YAPISI

 

SİSMİK AĞLAR

 

DOĞAN KALAFAT, YAVUZ GÜNEŞ, KIVANÇ KEKOVALI

MAVİ AĞ PROJESİ VE MUĞLA BÖLGESİ’NİN DEPREMSELLİĞİNİN EŞ-ZAMANLI TAKİBİ

158

F.K. BEKLER, Y. GÜNEŞ, A. BERBEROĞLU, P. GARİP,

N. KAFADAR,A. KÖSEOĞLU,K. KEKOVALI, D. KALAFAT, A. ITO, Ş. BARIŞ, M. YILMAZER, S.B. ÜÇER, Y.HONKURA

MARMARA BÖLGESİ’NİN MİKRODEPREM ETKİNLİĞİ’NİN YEREL AĞLAR İLE TAKİBİ VE BÖLGENİN SİSMİK ETKİNLİĞİNE BİR BAKIŞ

161

 

MEHMET AKİF ALKAN, MEHMET KAPLAN

T  Ü  R  K  N  E  T ( TÜRKİYE  ULUSAL  TELEMETRİK  DEPREM  KAYIT  AĞI )

164

RAMAZAN DEMİRTAŞ, YILDIZ İRAVUL, SAMI ZÜNBÜL, SALIH KARAKISA, ALI Z. DENİZLİOĞLU, CENK ERKMEN, MÜJDAT YAMAN, TUĞBAY KILIÇ, MUSTAFA DEMİR, MEHMET BAYKAL, KENAN YANIK, BELGIN BARAN, AYSEL YATMAN, MELTEM TÜRKOĞLU, RECAI KARTAL, MEHMET KAPLAN, M. AKIF ALKAN, CEMAL FENERCİ, ZAHIDE ÇOLAKOĞLU, ÖZGÜR ÖZMEN, TURGAY KURU, AYTAÇ APAK, ALKAN YAŞAR, ERCÜMENT TENGİLİMOĞLU, BENGI ERAVCI, EREN TEPEUĞUR, TÜRKAN AKTAN, BEKIR TÜZEL, NEŞET ÖZDEMİR

TÜRKİYE ULUSAL UYDU İLETİŞİMLİ GENİŞ BAND DEPREM İZLEME AĞI (USAG)

166

SÜLEYMAN TUNÇ, BERNA TUNÇ, TAHİR SERKAN IRMAK, İSMAİL TALİH GÜVEN, DENİZ ÇAKA, ERGİN ULUTAŞ, TACİSER ÇETİNOL, NURAY ALPASLAN, METİN AŞÇI,

ŞERİF BARIŞ, MİTHAT FIRAT ÖZER

GERÇEK ZAMANLI VERİ İLETİŞİMİNDE YENİ BİR YÖNTEM: GPRS

170

RÜSTEM KELEŞ

KURUMSAL OLARAK ÖNLEYİCİ ACİL DURUM YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

175

 

 

KABUK YAPISI ÇALIŞMALARI

 

BİRSEN CAN, CEMİL GÜRBÜZ

YÜZEY DALGALARINI KULLANARAK DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KABUK VE ÜST MANTO S DALGASI HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ

180

ÇAĞRI İMAMOĞLU, METİN AŞÇI

ANKARA – POLATLI BÖLGESİNE AİT GRAVİTE VE MANYETİK VERİLERİNİN 2 BOYUTLU PRİZMATİK KÜTLELERLE BİRLEŞİK TERS ÇÖZÜMÜ İLE TEMEL KAYA TOPOĞRAFYASI MODELLEMESİ

182

FEYZA NUR KILIÇER BEKLER , MUSTAFA AKTAR

LOKAL DEPREMLERİN DALGA FORMU MODELLEMESİ İLE OPTİMAL KABUK HIZLARININ ARAŞTIRILMASI

193

HAKKI ŞENEL

GRAVİTE VE TEREN ANOMALİLERİ İLE BATI ANADOLU DERİN YAPILARININ İNCELENMESİ

196

NAFİZ MADEN, KENAN GELİŞLİ, OSMAN BEKTAŞ

DOĞU PONTİD OROJENİK KUŞAĞININ (KD TÜRKİYE) 2 VE 3 BOYUTLU KABUK YAPISI

 

S. HASAN BASA, ÖZER KENAR, M. FIRAT ÖZER, SÜLEYMAN TUNÇ,T. SERKAN IRMAK, İSMAİL TALİH GÜVEN, ERGİN ULUTAŞ, BERNA TUNÇ, TACİSER ÇETİNOL, DENİZ ÇAKA

UZAK ALAN CİSİM DALGALARININ SOĞRULMASI

200

ŞERİF BARIŞ, JUNİCHİ NAKAJIMA, YOSHİMORİ HONKURA, AKİRA HASEGAWA, AKİHİKO ITO, S. BALAMİR ÜÇER

MARMARA BÖLGESİ’NİN 3-BOYUTLU P DALGASI HIZ YAPISI

208

UĞUR MUSTAFA TEOMAN, NİYAZİ TÜRKELLİ, RENGİN GÖK

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÜST KABUK HIZ YAPISININ ÜÇ-BOYUTLU YEREL DEPREM TOMOGRAFİSİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

211

 

 

ELEKTROMANYETİK, SİSMİK, ELEKTRİK, MANYETİK,  ÇALIŞMALAR

 

ASLI BELİCELİ, AHMET ÇONA, ABDULLAH TUFAN

BALIKESİR İLİ, BAHÇELİEVLER, PLEVNE MAHALLELERİNİN YER MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN JEOLOJİK-JEOTEKNİK VE JEOFİZİK ÖLÇÜMLERLE BELİRLENMESİ

214

HAKAN KARSLI

FREKANS-DALGASAYISI (F-K) SÜZGECİNİN FARKLI BİR UYGULAMASI

226

İSMET SINCER, TURAN KAYIRAN, ABDULLAH ATEŞ

KUZEY ANADOLU FAY’ININ MARMARA UZANTISININ SİSMİK, GRAVİTE VE MANYETİK VERİLERLE YORUMU

232

M.ALİ KAYA, ÇAĞLAYAN BALKAYA, İBRAHİM ONUR

BURDUR KENTİNDEKİ YANAL SÜREKSİZLİKLERİN DOĞAL GERİLİM (SP) ÖLÇÜMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI

236

 

 

SİSMİK PATLATMALAR

 

TOLGA BEKLER, CEMİL GÜRBÜZ, DOĞAN KALAFAT, NAFİ TOKSÖZ

ANADOLU’DA KONTROLLÜ SİSMİK KAYNAK KULLANARAK KABUK YAPISI ARAŞTIRMALARI

239

 

 

PALEOMANYETİK ÇALIŞMALAR

 

N.ORBAY, T.USTAÖMER, M.HİSARLI, M.C.ÇINKU, V.BACHTADSE

MARMARA HAVZASININ PALEOMAĞNETİZMASI VE JEODİNAMİK EVRİMİ

243

NURAY ALPASLAN, NACİ ORBAY

DOĞU KARADENİZ (GİRESUN-TRABZON) BÖLGESİNİN PALEOMAĞNETİZMASI VE JEODİNAMİK EVRİMİ

244

 

 

DEFORMASYON VE SİMÜLASYON MODELLERİ

 

JEODEZİK, JEODİNAMİK, SİSMOLOJİK MODELLER

 

B.AKTUĞ, A.KILIÇOĞLU, M.AÇIKGÖZ, S.Ş.ÖZKAN

TEKRARLI GPS ÖLÇÜLERİNDEN İZMİR VE ÇEVRESİNİN GÜNCEL TEKTONİK DEFORMASYONUNUN BELİRLENMESİ

254

LEVENT TAŞÇI

DEFORMASYONLARIN MODELLENMESİ

257

 

 

ÜLKE TEMEL GPS  VE GRAVİTE AĞLARI

 

ALİ İHSAN KURT, ALİ KILIÇOĞLU, YASİN ERKAN,

BAHRİ CEYHAN

TÜRKİYE ULUSAL SABİT GPS İSTASYONLARI AĞI (TUSAGA) VERİ DEĞERLENDİRME STRATEJİLERİ

267

BAHADIR AKTUĞ, A.KILIÇOĞLU

REFERANS SİSTEMLERİNİN ZAMANSAL EVRİMİ VE TÜRKİYE İÇİN ULUSAL BİR MODEL: TUREF-96 (TÜRKİYE ULUSAL REFERANS SİSTEMİ-1996)

269

İSMAİL ŞANLIOĞLU, CEVAT İNAL

ITRF2000’NİN TANITIMI VE ITRF2000 İLE DİĞER REFERANS AĞLARI ARASINDAKİ DÖNÜŞÜME ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM

275

MEHMET AÇIKGÖZ, COŞKUN DEMIR, BAHADIR AKTUĞ, ALİ KILIÇOĞLU

YERSEL VE GPS ÖLÇÜLERİ İLE KUZEYBATI ANADOLU BÖLGESİNDE YATAY YERKABUĞU HAREKETLERİNİN ARAŞTIRILMASI

285

 

 

YÜKSEK DOĞRULUKLU JEODEZİK ÖLÇMELER

 

ORHAN KURT

BAŞLANGIÇ FAZ BELİRSİZLİĞİ ÇÖZÜMÜNDE GEÇERLİLİK TESTLERİ

288

RAHMİ NURHAN ÇELİK, TEVFİK AYAN, MUSTAFA ACAR,

M. ONUR KAPLAN

DEPREM SONRASI BÜYÜK MÜHENDİSLİK YAPILARINDA OLUŞAN HASARLARIN JEODEZİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ ÖRNEK ÇALIŞMA: BOLU GEÇİŞİ

301

ŞENOL HAKAN KUTOĞLU, HAKAN AKÇIN, ALİ AZAR

1972’DEN 2002’YE İSMETPAŞA JEODEZİK AĞININ DEFORMASYON GÖZLEMLERİNİN ANALİZİ

304

YAVUZ SELİM ŞENGÜN , ALİ KILIÇOĞLU

İNTERFEROMETRİK YAPAY AÇIKLIKLI RADAR TEKNİĞİNİN JEODEZİDE KULLANILMASI

307

 

 

DEFORMASYON AĞLARININ OPTİMİZASYONU

 

MUALLA YALÇINKAYA, KAMİL TEKE

JEODEZİK GPS DEFORMASYON AĞLARININ SKALER AMAÇ FONKSİYONLARI VE ÖLÇÜT MATRİSLERİ İLE ÖLÇÜ PLANI OPTİMİZASYONU

310

 

 

YAPI VE YERLEŞİMLER

 

KENTLEŞME, YERLEŞİM VE KONUT POLİTİKALARI

 

AYŞEN GÜMRÜKÇÜ ÇETİNER

İMAR İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ

320

BEDRİ ALPAR

TERSANE BÖLGESİ OLMASI İSTENEN YALOVA-ALTINOVA SAHİLLERİNİN SİSMİK DEĞERLENDİRMESİ

327

BİNALİ TERCAN

DEPREM SONRASI YALOVA’DA YENİDEN YERLEŞME SÜRECİ

338

DENİZ DEMİRARSLAN

YAŞANAN DEPREMLER SONRASI ACİL BARINMA İHTİYACININ KARŞILANMASI

340

ELİF YEŞİM ÖZGEN

İZMİT KENTSEL KONUTUNUN KENT BÜTÜNÜNDEKİ YERİNİN DEPREM SONRASI KALICI KONUT ORGANİZASYONLARI BAĞLAMINDA İRDELENMESİ

348

SUAT ÇABUK, KEMAL DEMİR, SULTAN KAVRAAL

DEPREM BÖLGESİNDE YÜKSEK YAPILARIN PLANLANAMAMASI VE UYGULANAMAMASI SORUNLARI ÜZERİNE BİR İRDELEME

360

TOLGA UZUN, GÜLERTAN AKYÜZLÜER, AHMET KOÇHAN MUSTAFA YEĞİN

ÜLKEMİZDE YEREL YÖNETİMLERİN DEPREM STRATEJİLERİ

362

YAHYA ÇİFTÇİ

İNSAN YERLEŞİMLERİ-DOĞAL AFETLER-DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ

364

 

 

KADASTRAL SORUNLAR

 

CELAL BEŞİKTEPE

DEPREM VE KADASTRAL SORUNLAR

367

EROL KÖKTÜRK, ERDAL KÖKTÜRK

DEPREMLER SONRASI TÜRKİYE KADASTROSU VE TAŞINMAZ MÜLKİYETİ DİZGESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

368

 

 

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

 

A. HALİM KARAŞİN, ERHAN KARAESMEN

BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YAPISAL HASARLARIN İRDELENMESİ

386

ALİ HAYDAR KAYHAN, ŞEVKET MURAT ŞENEL

TEK KATLI, TEK AÇIKLIKLI PREFABRİK SANAYİ YAPILARININ DEPREM PERFORMANSLARININ KAPASİTE SPEKTRUMU YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

397

ALİ URAL

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

400

ALİ URAL

TARİHİ KEMER KÖPRÜLERİN SONLU ELEMAN METODUYLA ANALİZİ

408

ALİ URAL

TAŞIYICI DUVARLARDA FARKLI BOŞLUK YAPILANDIRMASINA SAHİP SARILMIŞ YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

414

ARMAĞAN KORKMAZ, ENGİN AKTAŞ

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLER

422

ARMAĞAN KORKMAZ, TANER UÇAR

BETONARME YAPILARIN PERFORMANSA BAĞLI ANALİZİ

 

430

AYHAN NUHOĞLU, SERHAN ŞAHİN

SANAYİ BACALARININ VE MİNARELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

433

AYŞE ELİF ÖZSOY, KAYA ÖZGEN

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ

444

AZER A. KASIMZADE, SERTAÇ TUHTA

TEMELİ İZOLATÖRLÜ BİNALARIN DEPREM ETKİSİNE TEPKİSİNİN HASSASLIĞININ VE EMNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

451

AZER A. KASIMZADE, SERTAÇ TUHTA

BİNALARIN DEPREME DAYANIKLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN MOBİL DENETİM (KONTROL) SİSTEMİ

461

AZER A. KASIMZADE, ZEKİ KARACA, BARIŞ SÖNMEZ

ÖN SİSMİK DEĞERLENDİRMEDE JAPON SİSMİK İNDİS YÖNTEMİNİN LİSE BİNALARINDA UYGULANMASI ÖZELLİKLERİ

464

BARIŞ SAYIN, SEYİT ALİ KAPLAN

DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ BETONARME YAPILARDA DOLGU DUVARLARIN MODELLENME TEKNİKLERİ

474

BENGİ ARISOY

PERFORMANSA DAYALI SİSMİK TASARIM

481

BÜLENT AKBAŞ, ALİ NAİL ÇETİNER

TEK SERBEST DERECELİ SİSTEMLERDE ENERJİ PARAMETRELERİ

484

BÜLENT AKBAŞ, HAKAN TEMİZ, ÜLGEN MERT TUĞSAL, FATMA İLKNUR GÖKÇE

ALÇAK, ORTA VE YÜKSEK KATLI ÇELİK ÇERÇEVELERDE HİSTERETİK ENERJİ TALEPLERİ

494

DUYGU ÖZTÜRK, KANAT BURAK BOZDOĞAN

DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVE SİSTEMLERİN STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM

503

DUYGU ÖZTÜRK, KANAT BURAK BOZDOĞAN, AYHAN NUHOĞLU

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

506

EMRE ERCAN, AYHAN NUHOĞLU

TABAN İZOLATÖRLÜ VE PASİF ENERJİ SÖNÜMLEYİCİLİ YAPILARIN DİNAMİK DAVRANIŞI

512

FİKRET OKUTUCU

BİTİŞİK NİZAM YAPI ADALARI İÇERİSİNDEKİ BOŞLUKLARA KOMŞU OLAN YAPILAR İÇİN DEPREM GÜVENLİ OLMA ÖNERİSİ

521

GÖKHAN YAZICI, FERİDUN ÇILI

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI

522

H. DERYA KOL ARSLAN, ESRA YALDIZ, M. HAKAN ARSLAN

YAPININ DEPREM DAYANIMINDA YENİ İNŞA TEKNİKLERİNİN ÖNEMİ

527

H. RECEP YILMAZ, TUĞBA ESKİŞAR, PELİN AKLIK

GEOSENTETİK DONATILI ZEMİN DUVARLARIN DEPREMLİ VE DEPREMSİZ DURUMDA PROJELENDİRİLME İLKELERİ, MUKAYESESİ VE GÖZLENMİŞ PERFORMANSLARI

529

HAKAN TÜRKER

SİSMİK İZOLASYON SİSTEMLERİNİN KULLANILIŞ TİPLERİ ÖRNEK BİR MALİYET ANALİZİ

538

HASAN KAPLAN, YAVUZ SELİM TAMA, SALİH YILMAZ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

546

HİCRAN HANIM HALAÇ, RUŞEN YAMAÇLI

TASARIMDA “SAĞLAMLIK” VE ESTETİK YAKLAŞIMLAR

553

HÜSEYİN BİLGİN, H. BAYTAN ÖZMEN, MEHMET İNEL

KAMU YAPILARININ PERFORMANSLARININ DOĞRUSAL ÖTESİ DAVRANIŞ MODELLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

555

İSA YÜKSEL

SİSTEM AKMA DEPLASMANINDA YENİ BİR YAKLAŞIMLA SÜNEK YAPILARIN PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ

565

KANAT BURAK BOZDOĞAN, DUYGU ÖZTÜRK, AYHAN NUHOĞLU

SIGALOV YAKLAŞIMI İLE ÇOK KATLI PERDE-ÇERÇEVE SİSTEMLERİN STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ

577

KANAT BURAK BOZDOĞAN, ERKAN KAYA

İZOLATÖRLÜ YAPILARIN DİNAMİK HESABI İÇİN PRATİK BİR YÖNTEM

584

M. TOLGA AKBULUT

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI EĞİTİMİ YAKLAŞIMI

586

M.EMİN ÖNCÜ, YUSUF CALAYIR

BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

593

M.YAŞAR KALTAKCI, M.H. ARSLAN

TAŞIYICI OLMAYAN TUĞLA DOLGU DUVARLARIN YAPI DAVRANIŞ KATSAYISINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

598

MUSTAFA ERDİK

TÜRKİYE’DEKİ SİSMİK İZOLASYONLU YAPILAR

606

MUSTAFA SÖNMEZ, M. AYDIN KÖMÜR

YARI-RİJİT BAĞLANTILI DÜZLEMSEL ÇELİK ÇERÇEVELERİN İTME ANALİZİ

607

MUTLU SEÇER, ÖZGÜR BOZDAĞ

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇAPRAZLI ÇELİK ÇERÇEVE DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

616

MÜCAHİT OPAN

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ

619

OSMAN ÜNAL, TAYFUN UYGUNOĞLU

FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

629

ÖMER CİVALEK

TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN POLİNOMAL DİFERANSİYEL QUADRATURE (PDQ) YÖNTEMİ İLE DİNAMİK MUKABELESİ

637

ÖMER ÖZKAN, ÖZGÜR MURATOĞLU

DEPREM BÖLGELERİNİN BİNA MALİYETİNE ETKİSİ

647

ÖZLEM ÇAVDAR, YUSUF AYVAZ

K VE DİRSEK TİPİ ELEMANLARLA RİJİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

650

ÖZLEM EŞSİZ

DEPREM BÖLGELERİNDE ÇOK KATLI ÇELİK YAPI TASARIMI

657

ÖZLEM EŞSİZ

DEPREM BÖLGELERİNDEKİ YAPILARDA ÇELİK ÇAPRAZ ÇERÇEVE SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI

665

SAADET AYTIS

YÜKSEK BİNALARIN DEPREME DAYANIMINDA UYGULANACAK TASARIM KRİTERLERİ

668

SAVAŞ EKİNCİ, ÖZLEM EŞSİZ

DEPREM BÖLGELERİNDE HAFİF ÇELİK YAPIM SİSTEMLERİYLE ÜRETİLEN KONUTLARIN UYGULANABİLİRLİĞİ

670

TURGUT ÖZTÜRK

PREFABRİKE BETONARME PANOLU YAPILARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN İRDELENMESİ

678

TURGUT ÖZTÜRK, ZÜBEYDE ÖZTÜRK

DEPREM BÖLGELERİNDE PREFABRİKE BETONARME İSTİNAT DUVARLARININ TASARIMI

687

YAŞAR SUBAŞI DİREK

YÜKSEK YAPIDA KULLANILAN DEPREM İZOLATÖRLERİ

698

 

 

TASARIM HATALARI

 

ALİ KOÇAK

İSTANBUL’UN ÇEŞİTLİ İLÇELERİNDE YER ALAN MEVCUT BİNALARIN AYRINTILI İNCELENMESİ VE MEVCUT BİNALARIN DEPREM RİSKİ

700

HANİFİ BİNİCİ, HASAN KAPLAN, ELA BAHŞUDE GÖRÜR

TÜRKİYE’ DE YAŞANAN SON DEPREMLERDE MALZEME KALİTESİ VE KÖTÜ İŞÇİLİĞİN NEDEN OLDUĞU HASARLAR

703

KÜRŞAT ESAT ALYAMAÇ, ALİ SAYIL ERDOĞAN

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AFET YÖNETMELİKLERİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN TASARIM HATALARI

707

NAZIM KOÇU, MUSTAFA DERELİ

BETONARME KARKAS YAPILARDA MALZEME, TASARIM, UYGULAMA HATALARI VE DEPREM ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

716

SELİM ALTUN A. BURAK GÖKTEPE

RİJİT DAYANMA YAPILARININ DİNAMİK YÜKLERE GÖRE PROJELENDİRİLMESİ

725

 

 

DEPREM-MEKAN-DONANIM VE KULLANIM İLİŞKİSİ

 

DENİZ DEMİRARSLAN

TÜRK VE JAPON KONUT İÇ MEKANLARINDA DEPREMSELLİK AÇISINDAN KONUT VE EŞYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ İRDELENMESİ

728

DİDEM ERTEN BİLGİÇ

AHŞAP KARKAS YAPI SİSTEMİNDE KONUT İÇ MEKAN ÇÖZÜMLERİ İÇİN SAĞLANAN OLANAKLARIN DEPREM ETKİLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

 

738

İPEK FİTOZ

DEPREM SONRASI ORTAYA ÇIKAN TUVALET VE BANYO İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA YÖNELİK TASARLANAN MOBİL ÜNİTELERİN ÇÖZÜMLERİ

746

M. MURAT ULUĞ

DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI KALICI VE GEÇİCİ OLABİLEN YAPILAR İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

750

TURGUT ÖZTÜRK, ZÜBEYDE ÖZTÜRK

MODERN DEMİRYOLLARINDA DOĞAL AFETLERE KARŞI ÖNLEMLER

751

 

 

TARİHİ YAPILAR VE ANITLAR

 

ASLI ER AKAN, ÖNDER GARİP ÖZEN

BURSA YEŞİL TÜRBE’NİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ

758

AYŞE ÇALIK ROSS, FÜSUN TÜLEK, ALİ BORA

NİKOMEDİA (İZMİT) DEPREMLERİ VE ARKEOLOJİ

763

HALUK SESİGÜR, OĞUZ CEM ÇELİK, FERİDUN ÇILI

ESNEK DÖŞEMELİ TARİHİ YIĞMA KARGİR YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ: İZMİT SULTAN ABDÜLAZİZ AV KÖŞKÜ ÖRNEĞİ

768

HÜSEYİN BİLGİN

SİNAN KUBBELİ YAPILARINDA MEKAN ÖRTÜ SİSTEMLERİNİN YAPISAL DAVRANIŞI

771

KEMAL BEYEN

FATİH CAMİİ YAPISAL DAVRANIŞININ VE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN ÇEVREL ÖLÇÜM VERİLERİ IŞIĞINDA TANIMLANMASI

778

M. BİLAL BAĞBANCI, ÖZLEM K. BAĞBANCI

BURSA HANLAR BÖLGESİ’NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ

788

 

 

YAPI MALZEMELERİ

 

ADEM DOĞANGÜN, RAMAZAN LİVAOĞLU, Ö.İSKENDER TULUK, RAMAZAN ACAR

GELENEKSEL AHŞAP YAPILARIN DEPREM PERFORMANSLARI

797

ADNAN ÖNER, S. TANER YILDIRIM

ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN VE İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ

800

ADNAN ÖNER, SÜLEYMAN DİRER

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ

812

ALİ ERGÜN, GÖKHAN KÜRKLÜ

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ

817

ERCAN ÖZGAN, TUNCAY KAP

DÜZCE İLİNDE 1999 YILI DEPREMLERİNDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN ÇELİK ÇUBUKLARIN ÇOK YÖNLÜ ANALİZİ

827

ERCAN ÖZGAN, TUNCAY KAP, METİN M. UZUNOĞLU

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

838

FERRUH KARAKULE, TÜMER AKAKIN

HAZIR BETON SEKTÖRܒ NÜN GELİŞİMİ

845

İLKER BEKİR TOPÇU, ABDULLAH DEMİR, CENK KARAKURT

GAZBETON KIRIKLARININ BETONDA AGREGA OLARAK KULLANILMASI

857

İLKER BEKİR TOPÇU, AYDIN AKMAN

KALIP SÖKME SÜRELERİNİN OLGUNLUKLA BELİRLENMESİ

864

İSA YÜKSEL, TURHAN BİLİR

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

870

M.YAŞAR KALTAKCI, M.H. ARSLAN, Ü.S. YILMAZ

MALZEME SÜNEKLİĞİNİN SİSTEM SÜNEKLİĞİNE OLAN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

881

MEHMET SARIBIYIK, ONUR ÖZTÜRK

PULTRUZYON METODUYLA ÜRETİLEN CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKLERİN PREFABRİK YAPI TASARIMINDA KULLANILMASI

894

ŞÜKRÜ YETGİN, AHMET ÇAVDAR

POLİMER LİF YASTIĞI YARDIMIYLA BETON KİRİŞLERDE ÇEKME DAYANIMININ YÜKSELTİLMESİNE YÖNELİK DENEYLER

896

 

 

YAPIM TEKNOLOJİLERİ

 

AHMET APAY,EMİNE AYDIN, PELİN YILMAZ

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI

902

BENGİ ARISOY

LİFLİ HAFİF BETONLARIN OPTİMUM KARIŞIM TASARIMI

912

İLKER BEKİR TOPÇU, BURAK IŞIKDAĞ, ÖZGÜR TATAR,

ERDİNÇ ABİ

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

917

İLKER BEKİR TOPÇU, MEHMET CANBAZ, AHMET RAİF BOĞA

DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANILABİLECEK FERROCEMENT ÇADIRLAR

927

KUTLUĞ SAVAŞIR

DEPREM SONRASI KALICI KONUT ÜRETİMİ İÇİN ALTERNATİF BİR YAPIM SİSTEMİ ÖNERİSİ

934

MUHAMMED TEKİN, İBRAHİM ERÇETİN

DOLGULU BETONARME ÇERÇEVELERİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ

936

MUSTAFA YEGİN,  TOLGA UZUN

DEPREM BİLİNÇLİ YAPI ÜRETİMİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ “ADANA ÖRNEĞİ”

942

S. TANER YILDIRIM

DÜZCE KALICI KONUTLARINDA YAPISAL YÖNDEN HATALARIN TESPİTİ

943

S. TANER YILDIRIM, İ.BEKİR TOPÇU, ADNAN ÖNER, C.EMİN EKİNCİ

DÜZCE HAZIR BETON ÜRETİCİLERİ HAKKINDA YAPILMIŞ OLAN BİR ARAŞTIRMA

945

SİBEL HATTAP, ÖZLEM EŞSİZ

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON

950

 

 

ONARIM VE GÜÇLENDİRİLME

 

ALİ DORA YILMAZ, ENGİN CÜNEYT SEYHAN

ONARIM VE GÜÇLENDİRME UYGULAMA ÖRNEKLERİ

962

BORA ACUN, HALUK SUCUOĞLU

TUĞLA DOLGU DUVARLI ÇERÇEVELERİN HASIR DONATI İLE GÜÇLENDİRİLMESİ

965

DİLEK ERYURTLU, SERKAN BURNAK, MEHMET IŞIK

AGILIA®’NIN DEPREME KARŞI YAPILACAK ONARIM VE GÜÇLENDİRMELERDE KULLANILMASI

972

FİLİZ SEVÜK, GÜRAY ARSLAN, İBRAHİM EKİZ

ÇELİK PLAKA İLE GÜÇLENDİRİLEN BETONARME KİRİŞLERDEYAN PLAKALARIN ETKİSİ

974

İDİL YURDAKUL PEKER

YIĞMA VE TARİHİ YAPILARDA FRP MALZEMELER KULLANILARAK YAPILAN GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI

979

İLKER BEKİR TOPÇU, CAHİT GÜRER

HASARLI BETONARME KİRİŞLERİN EPOKSİ İLE ONARILMASI

982

KÜRŞAT ESAT ALYAMAÇ, ZÜLFÜ ÇINAR ULUCAN

2003 BİNGÖL DEPREMİNDEN SONRA GÜÇLENDİRME İŞLEMLERİNDE GÖRÜLEN YANLIŞLIKLAR VE ÖNERİLER

989

M.H.ARSLAN, F.G.GÜLAY, H.H.KORKMAZ

MEVCUT PREFABRİKE BETONARME SANAYİ YAPILARI İÇİN GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

997

FUAT DEMİR, MUSTAFA TÜRKMEN, İFFET FEYZA ÇIRAK, HAMİDE TEKELİ

ISPARTA AFET YÖNETİM MERKEZİ BİNASININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ

999

M. NURAY AYDINOĞLU

YAPILARIN DEPREM PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİNDE YENİ GELİŞMELER

1001

SERA ZERRİN KORKMAZ, HASAN HÜSNÜ KORKMAZ, AHMET TÜRER

KIRSAL KESİM KONUTLARINININ  KULLANILMIŞ ARABA LASTİĞİ İLE ARD-GERME UYGULAYARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

1002

ŞENGÜL G. AYDINGÜN

TARİH BOYUNCA YAŞANAN DEPREMLER SONRASI AYASOFYA ONARIMLARI

1004

ZEKİ HASGÜR, CEYDA NUR, BEYZA TAŞKIN

BA BİNALARIN DÜZENLENMİŞ AIJ-HASAR İNDEKSLERİ İLE 17 AĞUSTOS VE 12 KASIM 1999 DEPREMLERİ ETKİSİNDE DOĞRUSAL OLMAYAN ÇÖZÜMLEME SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

1007

ZEKİ ÖZCAN, YUSUF DURMUŞ

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ

1016

 

 

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ

 

AHMET TÜRER, MUSTAFA GÖLALMIŞ

YIĞMA DUVARLARIN KULLANILMIŞ ARABA LASTİĞİ İLE ARD-GERME UYGULAYARAK ZAYIF YÖNDE GÜÇLENDİRİLMESİ

1023

ALEMDAR BAYRAKTAR, TEMEL TÜRKER

DENEYSEL MODAL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DÜZLEM ÇERÇEVELERİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

1035

 

 

YAŞAMSAL ALTYAPI SİSTEMLERİ

 

SELÇUK TOPRAK, FİLİZ TAŞKIN, A. C. KOÇ, ŞULE VARDAR

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

1042

 

 

YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ

 

ASIM MUSTAFA AYTEN, OKAN MURAT DEDE, KADİR HAKAN YAZAR

KENTSEL YERLEŞİMLERDE YENİ GELİŞEN KONUT ALANLARININ YER SEÇİMİNDE EŞİK ANALİZİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARI

1050

ERKAN ÇELEBİ, SEYHAN FIRAT, İLYAS ÇANKAYA

TEMEL TİTREŞİM ANALİZİNDE EMPEDANS FONKSİYONLARININ BELİRLENMESİ

1057

H. SERDAR KÜYÜK, ERKAN ÇELEBİ

TİTREŞİM AZALTICI DALGA BARİYERLERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE SİMÜLASYONU

1061

İBRAHİM SERKAN MISIR ,GÜRKAN ÖZDEN, SERAP KAHRAMAN

TEMEL-ZEMİN YAYLARININ ALANSAL ETKİLEŞİMİ VE YAPI DAVRANIŞINA ETKİSİ

1064

MUCİP TAPAN, ALİ ÖZVAN, M. ALPER ŞENGÜL

2 TEMMUZ 2004 DOĞUBAYAZIT DEPREMİ YER–YAPI İLİŞKİSİ VE YAŞANAN KAYIPLAR

1074

MUSTAFA KUTANİS, MUZAFFER ELMAS

YAPI ZEMİN DİNAMİK ETKİLEŞİMİNDE GEOMETRİK NARİNLİK ETKİSİ

1081

NACİ ÇAĞLAR, ZEHRA ŞULE GARİP, ZEYNEP DERE YAMAN

DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME YAPILARDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ

1089

ÖMER ÖZKAN, ÖZGÜR MURATOĞLU

ZEMİN SINIFLARI VE DEPREM BÖLGELERİNİN BİNA YATAY YÜKLERİNE ETKİSİ

1097

RAMAZAN LİVAOĞLU, ADEM DOĞANGÜN

YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİNDE DEĞİŞTİRME YÖNTEMLERİ

1105

TURAN KARABÖRK, SERPİL DOĞUŞ

ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ÇOK KATLI YAPILARIN DİNAMİK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

1108

 

 

ZEMİN DİNAMİĞİ VE SIVILAŞMA

 

AYDIN KAVAK, UTKAN MUTMAN

DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ

1114

FATİH SÜNBÜL, CAN KARAVUL, SEZEN OLGUN, ARZU DERE

SIVILAŞMA RİSKİ ALTINDAKİ ADAPAZARI ZEMİNİ ÜZERİNE JEOFİZİKSEL İNCELEME

1120

FERHAT ÖZÇEP, METİN AŞÇI, NURAY ALPASLAN, TÜRKER YAS, DEVRİM GÜNDOĞDU

STATİK VE DİNAMİK (DEPREM) ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI

1123

HALİL ZARİF, FERHAT ÖZÇEP, ŞENOL ÖZYALIN

ZEMİN SIVILAŞMASI BAZLI MİKROBÖLGELEME: YALOVA ÖRNEĞİ

1130

METİN AŞÇI, FERHAT ÖZÇEP, TACİSER ÇETİNOL, NURAY ALPASLAN, TAHİR SERKAN IRMAK, İSMAİL TALİH GÜVEN, ERGİN ULUTAŞ, BERNA TUNÇ, DENİZ ÇAKA, TÜRKER YAS, EBRU EFEOĞLU, SÜLEYMAN TUNÇ, ŞERİF BARIŞ, MİTHAT FIRAT ÖZER

ZEMİN SIVILAŞMASI İLE MİKROTREMOR ÇÖZÜMLEME SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

1140

MUAMMER TÜN, UĞUR AVDAN, METİN ALTAN, CAN AYDAY

SCPT’DEN ELDE EDİLEN SIVILAŞMA POTANSİYELİ VE MAKASLAMA DALGASI HIZI (VS) HARİTALARININ 3 BOYUTLU CBS YÖNTEMİ KULLANILARAK KARŞILAŞTIRILMASI

1141

MUHAMMET KARATON, YUSUF CALAYIR

DEPREM İVME GENLİĞİNİN KEMER BARAJLARIN LİNEER OLMAYAN DİNAMİK HASAR DAVRANIŞINA ETKİSİ

1144

MUSTAFA GÜRBÜZ, NURCAN KOÇ, GÜLŞAH HAMZAÇEBİ

JEOFİZİKSEL YAKLAŞIMLARLA HEYELAN YAPISININ ARAŞTIRILMASI

1154

NAZİLE URAL, AKIN ÖNALP

DİNAMİK ÜÇ EKSENLİ KESME DENEYİNİN MONTEREY KUMU İLE KALİBRASYONU

1159

 

 

ZEMİN KOŞULLARININ ETKİSİ

 

AYDIN KAVAK, UTKAN MUTMAN, ERDİNÇ KESKİN

GRANÜLER ZEMİNLERDE ÇİMENTO ENJEKSİYONU

1162

BİLGE SİYAHİ, MURAT ERGENEKON SELÇUK

YEREL ZEMİN KOŞULLARININ BELİRLENMESİNDE MİKROTREMOR ÖLÇÜMLERİNİN KULLANILMASI: ADAPAZARI ÖRNEĞİ

1167

CENGİZ KURTULUŞ, ALİ BOZKURT, CİHANGİR ÖZER, HASAN ENDEŞ, ŞENOL KIYAK

KOCAELİ SARIMEŞE BELEDİYESİ VE CİVARININ YER MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

1178

ERTAN BOL, AKIN ÖNALP, ERSİN AREL

1999 DEPREMİ ARDINDAN ADAPAZARI’ NDA YERALTI SUYU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİ

1180

GÖKHAN BAYKAL

ZEMİN MİKRODOKU VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİ; GÜNCEL MİKROANALİZ YÖNTEMLERİ

1190

MUSTAFA CEVHER, GÖKMEN MENGÜÇ, MUSTAFA SOYDABAŞ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARINDA TABANKAYA TOPOĞRAFYASININ DEPREM HASARI ÜZERİNE ETKİSİNİN SİSMİK, ELEKTRİK, GRAVİTE YÖNTEMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI VE İMAR PLAN YAPIMINA ESAS BÖLGESEL ZEMİN ARAŞTIRMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

1191

MUSTAFA GÜRBÜZ, ERGUN TÜRKER, UĞUR KURAN

AVCILAR MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI

1205

MUSTAFA KUTANİS, MUZAFFER ELMAS

YEREL ZEMİN ŞARTLARININ TASARIM YER HAREKETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ

1208

ÖZ YILMAZ, MURAT ESER, MEHMET BERİLGEN

SİSMİK MİKROZONLAMAYA MAHSUS ENTEGRE SİSMİK VE GEOTEKNİK İNCELEME

1211

SEDAT SERT, AŞKIN ÖZOCAK, ERSİN AREL, ERTAN BOL

SAKARYA BÖLGESİNDE FARKLI ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN HASAR BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİSİ,ARİFİYE-GEYVE-GÜNEŞLER ÖRNEĞİ

1214

SONAY AYYILDIZ, MEHTAP ÖZBAYRAKTAR

MİMARLIK EĞİTİMİNDE DEPREM GÜVENLİ YAPI TASARIMI SÜRECİ VE BU SÜREÇTE DİSİPLİNLER ARASI İLETİŞİMİN ÖNEMİ

1224

Ü.YALÇIN KALYONCUOĞLU, MİTHAT FIRAT ÖZER, BUKET ARI,SELDA ALTUNCU

YERALTI YAPISI ETKİSİ VE DEPREME DAYANIKLI YAPILAŞMA

1235

ZEKİ GÜNDÜZ, HASAN ARMAN

ZEMİN DAVRANIŞINA UYGUN YAPI TASARIMI İLKELERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

1237

 

 

DEPREM VE ENDÜSTRİYEL TASARIM İLİŞKİSİ

 

HALUK SESİGÜR, HALET ALMILA BÜYÜKTAŞKIN, FERİDUN ÇILI

GAZBETON DUVAR VE DÖŞEME ELEMANLARI İLE İNŞA EDİLEN AZ KATLI KONUT BİNALARININ DEPREM GÜVENLİĞİ

1244

OSMAN SABAHİ SERDAR AYTÖRE

DEPOLAMA VE ÜRETİM BİÇİMLERİ AÇILARINDAN SERİ ÜRETİLEN MOBİLYALARIN DEPREM KARŞISINDA İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1251

VELİ DENİZ, SERKAN KÜÇÜK

AFETLER VE ENDÜSTRİYEL KAZALAR

1261

 

 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

 

GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ANALİZİ

 

AHMET TEMİZ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK HEYELAN DUYARLILIK HARİTALARININ HAZIRLANMASI: KARABÜK ÖRNEĞİ

1264

ALİ AYDIN, HULUSİ KARGI, FİGEN ALTINOĞLU, NİLÜFER SARI

İÇ EGE TEKTONİĞİNİN MEVCUT VERİ VE ÇALIŞMALARLA İRDELENMESİ

1267

ALİ CAN DEMİRKESEN

LANDSAT TM ÇOK BANTLI UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN KIVRIMLARIN YORUMLANMASI

1273

ALİ CAN DEMİRKESEN

LANDSAT TM ÇOK BANTLI UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN FAYLARIN YORUMLANMASI

1280

ARDA SERİM

E-HARİTA™: İNTERNET ÜZERİNDE GIS UYGULAMALARI VE DEPREM

1293

AYŞE YÜCEL ERBAY

DOĞAL AFETLERDE UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANIMI: GÜNEY ASYA TSUNAMİ ÖRNEĞİ

 

1294

 

 

GÖRÜNTÜ ZENGİNLEŞTİRME

 

ENGİN KILIÇARSLAN

RASTER VE VEKTÖR DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

1295

ÖZGÜR BOZDAĞ, MUTLU SEÇER

ELASTİK ZEMİNE OTURAN RADYE TEMELLİ YAPILARIN İNCELENMESİ

1296

PAKİ TURGUT

TEKİRDAĞ İLİNDEKİ BAZI ESKİ BİNALARIN BETON DAYANIMI VE DONATI DURUMLARI

1298

 

 

KONUMA VE ZAMANA BAĞLI BİLGİ SİSTEMLERİ

 

AHMET TÜRER, ABDULLAH DİLSİZ

TÜRKİYE’ DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI OLUŞTURULMASI

1301

HÜLYA YILDIRIM, MEHMET EMİN ÖZEL

TÜBİTAK-MAM’ DA 1991-2001 DÖNEMİNDE YAPILAN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ÇALIŞMALARI

1303

 

 

İNTERFEROMETRİ, SİSMİK BÖLGELEME

 

CAN KARAVUL, T.FİKRET KURNAZ, GÜNAY BEYHAN, ALPER KIYAK

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK ADAPAZARI ZEMİN SIKILIK DURUMUNUN HARİTALANMASI

1311

ERGİN ULUTAŞ, TACİSER ÇETİNOL, İ.TALİH GÜVEN, BERNA TUNÇ, T.SERKAN IRMAK, SÜLEYMAN TUNÇ, DENİZ ÇAKA, METİN AŞÇI, MİTHAT FIRAT ÖZER

SİSMİK MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ) KULLANIM YÖNTEMİ

1319

 

 

MÜHENDİSLİKTE  YENİ YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALARI

 

YAPAY ZEKA MODELLERİ

 

ÖMER CİVALEK

OPTİMUM YAPI DİZAYNINDA YAPAY ZEKA YAKLAŞIMLAR

1325

 

 

YAPAY SİNİR AĞLARI

 

İBRAHİM ALTUN, SELİM DÜNDAR

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TRAFİK AKIM KONTROLÜ

1335

NACİ ÇAĞLAR, H. SERDAR KÜYÜK, H. ORHUN KÖKSAL

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BETONARE KİRİŞLERİN HASAR ANALİZİ

1345

UMUT FIRAT

YAPAY SİNİR AĞI KULLANARAK DEPREM EĞİLİMİNİN KESTİRİMİ

1348

 

 

BULANIK MANTIK  MODELLERİ

 

FUAT DEMİR

NORMAL VE YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARIN ELASTİSİTE MODÜLLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN BİR BULANIK YAKLAŞIM

1353

FUAT DEMİR

ÇELİĞİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI İÇİN BİR BULANIK YAKLAŞIMI

1359

 

 

DEPREM VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

 

DEPREMLE OLUŞAN ÇEVRE SORUNLARI

 

HÜSAMETTİN DANIŞ, MUSTAFA GÖRGÜN

MARMARA DEPREMİ VE TÜPRAŞ YANGINI

1362

İLHAN TALİNLİ, ATAKAN ONGEN

ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ:AKRILONITRIL DURUM ÇALIŞMASI-YALOVA

1370

 

 

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE DEPREM RİSKLERİ

 

ÖZAL YÜZÜGÜLLÜ, KORAY UĞURLU

İSTANBUL İÇME SUYU VE ATIK SU ŞEBEKELERİNİN SİSMİK PERFORMANSI

1376

 

 

DEPREM VE ATIK SORUNU

 

HAYRİYE ŞENGÜN

DEPREM VE KATI ATIK SORUNU

1384

 

 

DEPREM VE İNSAN

 

DEPREM TEHLİKESİ, RİSKİ VE DEPREM SENARYOLARI

 

ALİ ÖZVAN, İSMAİL AKKAYA, MUCİP TAPAN, M. ALPER ŞENGÜL

VAN YERLEŞKESİNİN DEPREM TEHLİKESİ VE OLASI BİR DEPREMİN SONUÇLARI

1386

ASLI BELİCELİ, AHMET ÇONA, FAZLI ÇOBAN

BALIKESİR BÖLGESİNİN DEPREM RİSKİ VE DEPREMSELLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

1394

ENGİN YILMAZKUDAY, KAMURAN ÖZTEKİN

BETONARME ÇERÇEVE TÜRÜ YAPILARDA HASAR DÜZEYİ TAHMİN GÖSTERGELERİ

1403

MURAT UTKUCU, CANAN ÇETİN, ÖMER ALPTEKİN

DEPREM ZARARLARININ AZALTILMASINDA ARTÇI DEPREMLERİN ÖNEMİ

1409

NİLGÜN SAYIL, İLHAN OSMANŞAHİN

MARMARA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ

1417

SERKAN ÖZTÜRK, YUSUF BAYRAK

1 MAYIS 2003 BİNGÖL DEPREMİ ARTÇI ŞOK AKTİVİTESİNİN DEPREM SAYISI-MAGNİTÜD DAĞILIMININ VE ZAMANLA AZALMA ORANININ BÖLGESEL DEĞİŞİMLERİ

1427

YASEMİN ASLANKARA, MEHMET İNEL, SELÇUK TOPRAK

KENT ÖLÇEĞİNDE SENARYO DEPREMDE OLUŞACAK BİNA HASARLARININ TAHMİNİ

1434

 

 

DEPREM İSTATİSTİĞİ

 

EKREM KALKAN, MÜKERREM YILMAZ, NECMİ YARBAŞI, GÖKŞİN AKSOY

ANA DEPREM ENERJİSİ İLE ARTÇI DEPREMLERİN ENERJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

1444

MÜKERREM YILMAZ, EKREM KALKAN, NECMİ YARBAŞI, GÖKŞİN AKSOY

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’ NDE 2002-2004 YILLARINDA MEYDANA GELEN DEPREMLERE AİT ARTÇI DEPREMLERİN İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEMESİ

1447

YUSUF BAYRAK, SERKAN ÖZTÜRK

1999 İZMİT VE DÜZCE DEPREMLERİNİN ARTÇI ŞOK DİZİLERİNİN ZAMANLA AZALMA ORANLARININ BÖLGESEL JEOLOJİ VE TOPOĞRAFYA İLE İLİŞKİSİ

1450

 

 

ACİL MÜDAHALE VE ERKEN UYARI SİSTEMLERİ

 

AHMET HAKİ TÜRKDEMİR, GÖKHAN GİRGİN, ERHAN ÖNAL

OLAY YERİ YÖNETİMİ VE TRİAJ                 

1456

ÇETİN CÖMERT, HALİL AKINCI

ACİL DURUM YÖNETİMİ, KONUMSAL VERİ ALTYAPILARI VE WEB SERVİSLERİ

1459

 

 

AFET YÖNETİMİ, AFETE HAZIRLIK VE AFET BİLİNCİ

 

AHMET HAKİ TÜRKDEMİR, ERHAN ÖNAL

AFETLERE HAZIRLIKTA KURUMLARIN ENTEGRASYONU

1461

AKIN MARŞAP

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİNDE AFET YÖNETİMİNİN YERİ: “AFETE HAZIRLIK VE AFET BİLİNCİNİN ÖNEMİ”

1464

ALPER ÜNLÜ

AFETLERE KARŞI RİSK DEĞERLENDİRME VE AFETLERDEN ETKİLENEBİLİRLİK YÖNTEMİ OLARAK YÜA-YERLEŞME ÜNİTESİ ANALİZİ (TOWN-WATCHING)

1468

BEKİR KEMAL ATAMAN, ERHAN ERBAŞ, SOYHAN ERİM, TEVFİK AYDIN KAZANCIOĞLU SELİM OSMA, LEONARDO RAGNO

AFETLERDE BİRİMLERARASI KOORDİNASYON TELSİZ HABERLEŞMESİNİN YERİ

1469

BÜLENT ÖZMEN, MURAT NURLU, KEREM KUTERDEM, AHMET TEMİZ

AFET YÖNETİMİ VE AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1472

HÜSEYİN YUNAK

DASK VE ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

1475

İNCİ YAKUT

AFET ETKİLERİNE KARŞI TOPLUMU BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR İLETİŞİMİN ROLÜ

1479

İNSAF ALTUN

DEPREMİN ETKİLERİNDE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI

1485

İNSAF ALTUN

DEPREMİN ETKİLERİNDE BİLİM İNSANININ SORUMLULUKLARI

1487

M. ALPER ŞENGÜL

FARKLI YAPILARDA EYLEM PLANLARI: MARMARA VE DOĞUBAYAZIT DEPREMLERİ KARŞILAŞTIRMASI

 

1490

MEHMET DİNÇER KÖKSAL

TÜRKİYE’ DE DEPREM ZARARLARINI AZALTMA ÇALIŞMALARINDA ÖNEM VE ÖNCELİKLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

1497

MİKDAT KADIOĞLU

AFETE HAZIRLIK VE AFET BİLİNCİ EĞİTİMİNDE VERİLEN MESAJLARIN STANDARDİZASYONU

1500

NECATİ DEDEOĞLU

AFETLERE NİYE HEP HAZIRLIKSIZ YAKALANIYORUZ ?

BİR ANTALYA ARAŞTIRMASI

1503

OYA YAZICI ÇAKIN, MARLA A. PETAL, ÜMİT ALNIAÇIK

TOPLUMA DAYALI AFET HAZIRLIĞI EĞİTİMLERİ

1506

ÖZLEM ALBAYRAK

ETKİN AFET YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ:GEREKLERİ VE KULLANIMI

1509

 

 

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

 

HAKAN TANTA

KYÖD ARAMA KURTARMA VE MEDİKAL EKİBİ

1517

M. ALPER ŞENGÜL

1 MAYIS 2003 BİNGÖL DEPREMİ ÇELTİKSUYU YİBO ENKAZ SAHASI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

1520

MİHRİCAN BAL

TSUNAMİ SONRASI SRI LANKA’ DA YAŞADIĞIM 10 GÜN

1523

 

 

PSİKOSOSYAL BOYUT PENCERESİNDEN DEPREM ÖNCESİ SIRASI VE SONRASINDA YAPILANLAR YAPILABİLECEKLER

 

BABÜR DELİKTAŞ, HAKAN T. TÜRKER, HİLMİ COŞKUN, MURAT BİKÇE

GENETİK ALGORİTMA PARAMETRELERİNİN BETONARME KİRİŞ TASARIMI ÜZERİNE ETKİSİ

1524

ILGIN GÖKLER, BANU YILMAZ

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ'NİN TRAVMA VE DOĞAL AFETLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARI

1532

ÖYKÜM BİLGE, NASİBE ÜNSALAN, AYHAN KALYONCU, HASAN MIRSAL, MANSUR BEYAZYÜREK

BİR OLGU SÜRECİNDE DEPREM SONRASI OLUŞAN OPİOİD BAĞIMLILIĞININ ÖZELLİKLERİ

1533

ÖZLEM ALBAYRAK

İL ÇAPINDA AFET YÖNETİMİ VE ACİL DURUM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

1536

KIZILAY T FORMUN ALTI PSİKOSOSYAL DESTEK PROGRAMI-TOPLUM MERKEZLERİ

 

 

 

AFETLERDE TIBBİ YAKLAŞIM

 

AHMET HAKİ TÜRKDEMİR, TANZU ÇAVUŞ, ERHAN ÖNAL

26 ARALIK 2003 İRAN BAM DEPREMİ DENEYİMİ

1541