ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

Açılış Konuşmacısı:
Johen ZCHAU (Almanya Ulusal Yerbilimleri Araştırma Merkezi – Almanya)
 

Çağrılı Konuşmacılar:

Atilla Ansal  (Boğaziçi Üniversitesi - Türkiye)
Emine Komut (Mimarlar Odası - Türkiye)

Haluk Eyidoğan (İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye)

Haluk Sucuoğlu (Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Türkiye)

Heiko Woith (GFZ Postdam - Almanya)

K. Gökhan Elgin (İstanbul İl Özel İdaresi - Türkiye)

Metin İlkışık  (Anadolu Yer Bilimleri Şti.– Türkiye)
Mustafa Erdik  (Boğaziçi Üniversitesi – Türkiye)
Nozumu Yamashita (Jica - Türkiye)
Shahnaz Arshad  (Dünya Bankası – Pakistan)
Zoran Milutinovic (Deprem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi Enstitüsü - Makedonya)
Yıldız Sey (İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye)