NEWS         

 

Date: July, 03 2008

Preparation of full papers of INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELI2007 has just been done. Full papers are available at http://kocaeli2007.kocaeli.edu.tr/kocaeli2007/index.htm

(ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU KOCAELI 2007 tam metin çalışmaları sonuçlanmıştır. Tam metinlere  http://kocaeli2007.kocaeli.edu.tr/kocaeli2007/index.htm   adresinden ulaşabilirsiniz.)

Date: February, 05 2008


The submission of full papers to INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELİ 2007 has been closed. Thank you very much for your contribution.
 

(ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU KOCAELİ 2007 için tam metin gönderilmesi sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.)

Date: November, 05 2007

The deadline for full papers is extended to December 31st, 2007

(Tam metinler son gönderimi 31 Aralık 2007 tarihine kadar uzatılmıştır)

Date: October, 13 2007

The Technical Program is available now

(Sempozyum Programı açıklanmıştır)

Date: October, 01 2007

The List of Invited Speakers

(Çağrılı Konuşmacılar Listesi)

Date: July, 27 2007
Grant Application is closed.
(Maddi destek başvuru süresi sona ermiştir.)

Date: June, 06 2007

The deadline for submitting an abstract about Architecture has been extended. The deadline for Architecture is July 1st 2007.
(
Mimarlıkla ilgili özet gönderme son tarihi uzatıldı. Mimarlık için son tarih 1 Temmuz 2007.)