Kocaeli Üniversitesi tarafından deprem ile ilgili birçok disiplinin bir arada yer aldığı ilk sempozyum olan Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu 12-14 Mart 2003 tarihleri arasında, Grand Yükseliş Hotel'de düzenlenmiştir. Sempozyuma 300 kişilik katılım olmuş, sempozyumda 38 oturumda 138 adet bildiri sunulmuş, sunulan bildirilerin 74 adeti sempozyum kitabında tam metin halinde basılmıştır. Sempozyum, 28 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiştir. Tüm Türkiye'den katılımın olduğu bu sempozyumda sunulan bildirilerle araştırmacılar birikimlerini paylaşmışlar ve halkımıza aktarmışlardır.

Sempozyum kitap ve CD'si almak için..

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2003 Tam Metinler...

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005 Tam Metinler...

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2007 Tam Metinler...